Opname in een kliniek

Opname in een kliniek

In de bossen bij Bilthoven staat jeugdkliniek Leijenhoven. Hier helpen we je naar een leven zonder het gebruik van verslavende middelen.
Met jou en eventueel je ouders of verzorgers, kijken we hoe je straks verder kunt op een manier die bij jou past. In de kliniek verblijven zowel jongeren als volwassenen.

Leijenhoven1

Jouw verblijf in de kliniek

Je eerste dag
Als je binnenkomt vindt er een aantal controles plaats om te zien of je onder invloed bent van alcohol of drugs, of dat je middelen bij je hebt. Zo krijg je een urinecontrole en wordt je bagage doorzocht. De gastvrouw geeft je een rondleiding en maakt je wegwijs in de kliniek. Na de rondleiding volgt een opnamegesprek met de verslavingsarts en de verpleegkundige. Daarin heb je het over je behandeling, de regels binnen de kliniek en de controles op verslavende middelen.

Met wie krijg je te maken?

Je krijgt te maken met groepswerkers, een behandelaar, een team
Eider, een arts, een psychiater, een verpleegkundige en soms een trajectenbegeleider of mentor. Deze medewerkers begeleiden en ondersteunen je naar een toekomst zonder verslavende middelen.

Behandelplan

Voordat we starten, maken we samen met jou een behandelplan. In het plan staat hoe het met je gaat, wat je wilt bereiken, hoe we dat kunnen aanpakken en welke hulp je daarbij nodig hebt. Als je boven de zestien jaar bent kan je toestemming geven om ook je ouders of andere mensen die belangrijk voor je zijn te betrekken bij het maken van jouw behandelplan. Zo weten zij ook aan welke problemen en doelen jij werkt. Het behandelplan is leidend en wordt regelmatig geëvalueerd. We bekijken wat je al hebt bereikt en welke behndeling past bij het vervolg.

Detox

Tijdens de eerste twee weken van je verblijf wordt er gewerkt aan het veilig ontgiften van je lichaam. Deze periode wordt ook wel detox genoemd. Na de detox stroom je, afhankelijk van jouw persoonlijke behandeltraject, door naar een klinische- of poliklinische behandeling (deeltijd of ambulant).

Klinische behandeling

In de behandeling volg je een dagprogramma dat zes weken duurt. Tijdens de behandeling leer jij je verslaving te accepteren en te voorkomen dat je terugvalt in het gebruik van verslavende middelen. Het dagprogramma bestaat uit verschillende activiteiten, therapieën en sport. Je kan werken aan het versterken van je sociale vaardigheden, je helpt mee met de huishoudelijke taken, je krijgt medische voorlichting en je voert individuele gesprekken.

Het dagprogramma

Het dagprogramma start zodra je opstaat en eindigt 's avonds als je gaat slapen. je volgt het hele dagprogramma en alle activiteiten van jouw groep. je eet gezamenlijk, hebt corveetaken en houdt zelf je kamer schoon. Met name in de avonduren is er ruimte voor ontspanning.

Poliklinische behandeling

Als je poliklinisch behandeld wordt, dan stroom je door naar één van de volgende behandelingen.

Deeltijdbehandeling

De deeltijdbehandeling bestaat uit zes weken met verschillende onderdelen. Je bent halve of hele dagen in de kliniek aanwezig, maar je slaapt thuis. Je volgt die therapieën die geschikt zijn voor jouw behandeldoelen samen met de jongeren in de kliniek. Je bent 3,5 dag per week aanwezig in de kliniek. Je slaapt thuis.

Ambulante behandeling

De ambulante behandeling vindt plaats buiten de kliniek. Je hebt regelmatig een afspraak met één van de hulpverleners. Bijvoorbeeld elke week of twee keer per week. Ook in dit geval slaap je gewoon thuis. Hoe jou behandeling eruit zie, ligt aan jouw persoonlijke situatie. Misscien doorloop je alle onderdelen, maar je kunt bijvoorbeeld na de klinische behandeling ook alleen nog ambulante hulp krijgen terwijl je weer zelfstandig of thuis woont.
Het kan ook zijn dat je na de opname in de kliniek stopt met je behandeling. In alle gevallen is de behandeling samen met jou besproken en afgestemd.

Op bezoek

Je mag iedere doordeweekse dag van 15.30 uur tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur bezoek ontvangen. In het weekend zijn de bezoektijden van 14.00 uur tot 17.00 uur en van 19.00 uur tot21.00 uur. Er mogen maximaal drie personen tegelijk op bezoek komen. Het bezoek vindt plaats in de algemene ruimtes. Bezoekers mogen niet onder invloed van alcohol of drugs zijn. Wanneer dit wel het geval is, mogen zij de kliniek niet in. De spullen die voor jou worden meegebracht worden gecontroleerd op aanwezigheid van alcohol, drugs, medicijnen en gevaarlijke of verboden voorwerpen.

Regels

Binnen Leijenhoven moet je je aan een aantal regels houden. Deze zijn opgenomen in de huisregels die je bij binnenkomst ontvangt.
Alvast een paar huisregels:
• Niet roken onder de 16 jaar
• Alleen roken op de daarvoor aangewezen plekken en tijdstippen
• Geen alcohols of drugs gebruiken of bezitten
• Geen geweld gebruiken of dreigen met geweld
• Geen sexuele relaties in Leijenhoven

Leijenhoven2