Behandeling bij B Open

Er zijn binnen B Open verschillende soorten behandelingen mogelijk. Samen met de hulpverlener bekijken we welke het beste bij uw kind past. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw kind graag in een groep wilt om met leeftijdsgenoten te praten over gebruik van alcohol of drugs of gamen of gokken. Of misschien juist liever één-op-één gesprekken.

B Open _Trajectennwst (1)

Intake en Diagnostiek

De hulpverleners van B Open nodigen uw kind uit voor een informatiegesprek. In dat gesprek worden middelengebruik en (mogelijke) andere problemen besproken. Na afloop adviseren we om wel of niet aan te melden bij B Open.

Procedure

Na aanmelding nodigen we uw kind uit voor een intakegesprek.
Aan de hand van patientkenmerken en informatie uit de sociale omgeving (het systeem) van de jongere wordt een zorgtoewijzings voorstel vastgesteld.
Na de intake kijken we samen welke vorm van hulpverlening het beste past en maken we samen een plan. Dit plan wordt de leidraad voor de behandeling. Er zijn verschillende vormen van behandeling: individueel of in een groep, kort of langdurig, met of zonder ouders/opvoeders.

Soms doen we een psychologisch of psychiatrisch onderzoek, omdat dit kan helpen om de achtergrond van een probleem helder te krijgen. Soms kan tijdens de aanmeldingsgesprekken blijken dat er meer met uw kind aan de hand is, dan problemen met alcohol, drugs, gokken of gamen. Het voelt zich bijvoorbeeld vaak down of angstig of heeft vaak problemen met de omgeving. In dat geval kunnen we een psychologisch onderzoek doen. Deze testen kunnen veel duidelijkheid bieden.

Hoe werkt zo'n onderzoek?

Uw kind gaat vragenlijsten invullen over zichzelf. Over hoe uw kind omgaat met problemen en met welke klachten het zelf het meeste zit. Naar aanleiding van de uitkomsten wordt gekeken, of uw kind misschien ADHD hebt, of een depressie of angstklachten.

Dit is goed om te weten, omdat uw kind zo beter kunt leren omgaan met zichzelf. Misschien kunnen medicijnen uitkomst bieden. Of is een doorverwijzing naar een gespecialisseerde hulpverlener nuttig.

Voorbereiding

Bij de aanmelding is het handig de volgende gegevens mee te nement:

  • De naam van de ziektekostenverzekering en liefst een polisnummer
  • Een verwijsbrief van een huisarts. Wanneer de behandeling start, moeten wij een verwijsbrief van een arts hebben. Wanneer het veel problemen oplevert om dit te regelen, kunnen we daarbij helpen.
  • Eventuele informatie over eerdere behandelingen bij collega-instellingen. Wanneer u toestemming geeft kunnen we deze informatie ook opvragen.

Lees hier over de verschillende soorten behandelingen