Intake en Advies

De intake

Hoe kunnen we het beste helpen? Na de aanmelding volgt de intake. Hierin brengen we de situatie van uw kind verder in kaart en kijken we vooruit. Wat kunt u verwachten? Wat voor behandeling wil uw kind zelf? Soms kan het helpen als we ook de ouders of andere belangrijke mensen uit de omgeving spreken. De intake bestaat uit één of twee gesprekken. Als wij denken dat dat nodig is, stellen we een medisch op psychisch onderzoek voor. Dit gebeurt altijd in overleg. Na het gesprek volgt ons advies voor een behandeling. Dit advies volgt in stap drie: het adviesgesprek.

Advies

Wat is de beste weg? Na het laatste intakegesprek volgt binnen zeven dagen een advies. In dit gesprek stellen wij een behandeling voor die aansluit op de uitkomsten van de eerste twee gesprekken. We proberen altijd een advies te geven dat past bij de wensen. Als alles duidelijk is, sluiten we een overeenkomst over de behandeling.

Lees meer op