Visie en Werkwijze

B Open is onderdeel van Jellinek.
Wij gaan uit van de kracht, kwaliteiten en talenten van de jongeren en helpen deze te versterken. Voorlichting, preventie, behandeling en zorg zijn gericht op het verhogen van de kwaliteit van leven van de jongere met het oog op het optimaliseren van participatie in de maatschappij.

Jellinek richt zich naast het behandelen ook op het voorkomen van verslaving. Daarom zijn wij op meerdere terreinen werkzaam: preventie, veldwerk, behandeling en maatschappelijke integratie (activering). Jellinek zoekt hierin de samenwerking met andere organisaties om de maatschappelijke inbedding van jongeren te verbeteren.

Uitgangspunten

De uitgangspunten van het zorgprogramma van B Open zijn 'stepped care' en 'matched care'. Dit betekent dat de zorg die een cliënt krijgt aangeboden, wordt afgestemd op de ernst van de problematiek; van lichte (ambulante) zorg tot - waar nodig - zware zorg. Daarnaast ontwikkelt B Open momenteel geïndiceerde preventie en wordt de eerstelijns hulpverlening zo veel mogelijk ondersteund.

B Open Zorgprogramma

Bij onze werkwijze gaan wij uit van de systeembenadering.

Trajecten met jongeren zijn enkel doeltreffend als ze worden ingezet vanuit een systeembenadering. Het systeem van de jongere wordt nauw betrokken bij de behandeling aan de voor- en achterkant. In het systeem zitten op de eerste plaats ouders/verzorgers en broertjes en/of zusjes. B Open benadert het systeem ook breder door vrienden en overige belangrijke personen uit de omgeving van de jongere te betrekken bij de behandeling en de terugvalpreventie.

Vanuit deze gedacht is versterking van de ketensamenwerking ook een speerpunt van B Open. Ketenpartners op bijvoorbeeld het gebied van schuldsanering, woningvoorziening, werk en scholing. door samenwerking is het hulptraject van een jongere efficiënter en doeltreffender.

Jellinek (de instelling achter B Open) is aangesloten bij (gemeentelijke) zorgoverlegvormen, de verwijsindex en het Advies & Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Situaties van ernstige zorgen worden gemeld.

Video's van de Campagne NIX18
Niet roken en drinken onder je 18e

Fotovideo