Rechten en plichten

Om je behandeling bij B Open goed te laten verlopen, is het handig om te weten wat je rechten en plichten zijn. Zo is je recht op privacy en bescherming van je gegevens vastgelegd en is er informatie over de Verwijsindex.

B Open hanteert als onderdeel van Jellinek dezelfde regels en leveringsvoorwaarden zoals die gelden bij Jellinek en we werken met dezelfde Cliëntenraad.

Mocht je vragen of klachten hebben over je behandeling bij B Open dan vind je hier hoe je daar het best mee om kunt gaan.