Verwijsindex

Informatie over de Verwijsindex

Je bent cliënt bij B Open en jonger dan 24 jaar. Dan is het mogelijk dat er over jou een signaal wordt afgegeven naar de Verwijsindex

Wat is de Verwijsindex

De Verwijsindex, voluit: verwijsindex risicojongeren (VIR) is een landelijk digitaal systeem waarin hulpverleners meldingen kunnen doen over jongeren tot 24 jaar met problemen. Soms heb je als kind of jongere met verschillende instanties te maken. Het is belangrijk dat hulpverleners en begeleiders waar jij contact mee hebt, dit van elkaar weten. Zo werken ze niet langs elkaar heen en kunnen ze jou zo goed mogelijk helpen. Ze kunnen dan overleggen wat de beste aanpak is voor hulpverlening. Sinds augustus 2010 zijn instellingen verplicht een signaal af te geven als zij denken dat dit nodig is voor goede hulpverlening.

Wat staat er in de Verwijsindex?

Alleen je naam, je adres en je geboortedatum staan in de Verwijsindex. Een hulpverlener of begeleider koppelt zijn of haar naam aan jouw naam. Er staat niet in waarom je wordt begeleid of hulp krijgt, alleen van wie.

Wat zijn de afspraken?

  • De begeleider informeert jou over het signaal in de Verwijsindex. Als je jonger bent dan 16 jaar, worden ook je ouders geïnformeerd.
  • Begeleiders en hulpverleners mogen niet zomaar informatie met elkaar uitwisselen, daarvoor hebben ze jouw toestemming nodig. Als je jonger bent dan 16 moeten je ouders toestemming geven.

Je kunt ook bezwaar maken tegen het signaal in de Verwijsindex via de gemeente waar je woont. Jouw hulpverlener bij B Open kan je hier bij helpen.

Download hier de folder verwijsindex voor ouders/verzorgers in de provincie Utrecht

Download hier de folder verwijsindex voor jongeren
Download hier de folder verwijsindex voor ouders/verzorgers

 

 

Contact

Openingstijden telefonisch spreekuur maandag t/m vrijdag 13.30 -16.30
Wil je liever langskomen? Kijk hier voor adressen en tijden.

 

Hulp bij verslaving

Wil je direct hulp? Meld je nu aan!

 

 

Doe onze online test en bekijk de risico's voor jou