Regels bij B Open

Instellingsregels

Om het verblijf in de gebouwen en op de terreinen prettig en veilig te laten verlopen zijn er regels. Ze gelden voor cliënten, bezoekers en externe bedrijven.

 

  1. Iedere bezoeker of gebruiker van de gebouwen en terreinen houdt zich als burger aan de Nederlandse wet.
  2. Ter bescherming van de privacy is het maken van geluids- en beeldopnamen in de gebouwen en terreinen verboden, tenzij men schriftelijk toestemming heeft van de betrokkenen. Opnamen met beveiligingscamera’s vinden alleen plaats na schriftelijke toestemming van de raad van bestuur.
  3. In alle openbare ruimten en op de terreinen is het gebruik van alcohol en drugs - van welke aard of omvang dan ook - verboden, tenzij de raad van bestuur daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend.
  4. Het is verboden in de gebouwen en op de terreinen waren te koop aan te bieden, te colporteren of te collecteren, tenzij de raad van bestuur daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend.
  5. Gebruik van voorzieningen in de gebouwen en op de terreinen door onbevoegden is verboden.
  6. In de gebouwen en op de terreinen is open vuur verboden. Bij brand of calamiteit is iedere aanwezige verplicht de instructies van medewerkers, brandweer of politie op te volgen.
  7. In de gebouwen is roken alleen toegestaan in de daartoe bestemde ruimte(n).
  8. Het is verboden schade toe te brengen aan eigendommen van de instelling of van anderen. Jellinek behoudt zich het recht voor om schade te verhalen op deveroorzaker van de schade. Jellinek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen.
  9. Iedereen die (seksueel) intimiderend en/of grensoverschrijdend, discriminerend of agressief gedrag vertoont, kan de toegang tot de gebouwen en terreinen worden ontzegd.
  10. Van strafbare feiten, gepleegd in de gebouwen of op de terreinen, wordt aangifte gedaan bij de politie.

 

Oktober 2013

Zie ook:

Contact

Openingstijden telefonisch spreekuur maandag t/m vrijdag 13.30 -16.30
Wil je liever langskomen? Kijk hier voor adressen en tijden.

 

Hulp bij verslaving

Wil je direct hulp? Meld je nu aan!

 

Doe onze online test en bekijk de risico's voor jou