Vragen en Klachten

Als je vragen hebt, kun je ons bellen of mailen.

Vind je het fijn om even te bellen? We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 13.30-16.30 uur op 088-1616200 of mail naar infospreekuur@jellinek.nl, dan nemen wij contact met je op.
Voor algemene vragen kun je ook van 8.30 tot 17.00 contact opnemen met ons Cliënt Contact Centrum op 088-1616200.

 

stuur bericht

Klachten over B Open

Hulpverlenen is mensenwerk en onbedoeld kunnen we fouten maken. Om daar zo goed mogelijk mee om te gaan, heeft B Open een klachtenreglement. Op deze pagina staan de belangrijkste punten. Het volledige reglement is hier te vinden.

Wie kunnen een klacht indienen?

Patiënten en ex-patiënten.

Waarover kun je een klacht indienen?

Over alle zaken die betrekking hebben op B-Open en haar medewerkers. Denk aan beslissingen, het gedrag een medewerker of de regels van de organisatie.

Waar kun je terecht met een klacht?

Het is een goed idee om de klacht eerst te bespreken met degene tegen wie de klacht is gericht. Wanneer dit gesprek niets oplost, kun je het probleem voorleggen aan een leidinggevende. Je kunt ook direct naar de Klachtencommissie stappen. De Klachtencommissie bestaat uit ten minste drie leden (en drie plaatsvervangers), met in ieder geval één jurist en één psychiater.

Hoe dien je een klacht in?

Je moet je klacht schriftelijk indienen. Je kunt daarvoor het online Meldingformulier klachten gebruiken, of het formulier downloaden. De klacht moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten.

  • Je naam, postadres en telefoonnummer. De Klachtencommissie moet je immers kunnen bereiken.
  • Een omschrijving van de klacht. En, als de klacht tegen een persoon is gericht, de naam van deze persoon en de afdeling waar hij of zij werkt.

Hulp bij een klacht
De patiëntenvertrouwenspersoon kan je helpen bij het invullen van het meldingsformulier klachten, begeleiden bij een bemiddelingsgesprek of bijstaan bij de behandeling van de klacht door de Klachtencommissie.

Je kunt de patiëntenvertrouwenspersoon bereiken via:

  • Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon, Tel: 0900 - 444 88 88

Als andere mensen dezelfde klacht als jij hebben, kun je ook hulp krijgen van de Cliëntenraad.

Cliëntenraad:
Tolsteegsingel 2a
3582 AC Utrecht
Tel: 030 - 234 00 34

Wat gebeurt er met je klacht?

Binnen vijf werkdagen na ontvangst van je klacht krijg je een aangetekende bevestiging. Degene over wie je een klacht indient, zijn of haar manager en de directie krijgen schriftelijk bericht. We stellen altijd eerst een bemiddelingsgesprek voor tussen jou en de betrokken of verantwoordelijke medewerker(s). Als je dit niet wilt, of als een bemiddelingsgesprek niet tot een oplossing leidt, kijkt een lid van de Klachtencommissie of de klacht door een ander soort bemiddeling kan
worden weggenomen.
Als bemiddeling niet tot het gewenste resultaat leidt of als je geen bemiddeling wilt, wordt een datum gepland waarop de
Klachtencommissie je klacht mondeling behandelt. Dan worden jij en degene tegen wie de klacht is gericht gehoord door de commissie. Dit gebeurt zoveel mogelijk in elkaars aanwezigheid. Indien daartoe bijzondere redenen zijn, kan hiervan worden afgeweken.

Hoe lang duurt de klachtenprocedure?

Je krijgt zo snel mogelijk, in beginsel binnen drie maanden na de indiening van je klacht, schriftelijk bericht van de Klachtencommissie.

Het klachtenreglement is van toepassing op alle units van Jellinek, met uitzondering van de verslavingsreclassering. Voor klachten over de verslavingsreclassering kun je je wenden tot de Klachtencommissie van de Stichting Reclassering Nederland: Postbus 8215, 3503 RE in Utrecht.

Meer informatie

Voor meer informatie over de klachtenprocedure kun je contact opnemen met het secretariaat van de Klachtencommissie: 030 - 234 00 34.Het postadres is:Klachtencommissie Centrum MaliebaanPostbus 141163508 SE Utrecht

Klachtenreglement
Klachtenformulier

Zie ook:

 

Doe onze online test en bekijk de risico's voor jou

Deze test geeft je inzicht in eventuele problemen. Doe de test en bekijk jouw gebruik op het gebied van:

 

Landelijke chat

B Open draait mee in de landelijke chat over Alcohol en Drugs
Openingstijden
maandag - vrijdag
van 13:00 tot 17:00

Kosten behandeling

Al onze behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraars. De verzekering kan wel het eigen risico in rekening brengen.

Lees meer over kosten

Lees meer over verzekeringen

 

Kosten behandeling

Al onze behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraars. De verzekering kan wel het eigen risico in rekening brengen.

Lees meer over kosten

Lees meer over verzekeringen