Veelgestelde vragen

Alcohol

Ik wil meer weten over alcohol

De concentratie alcohol in het bloed heet ook wel bloed-alcoholgehalte (BAG) of alcoholpromillage. Het BAG-gehalte of het alcoholpromillage is dus de maat die de concentratie alcohol in het bloed aangeeft. Iemand kan een alcoholvergiftiging oplopen vanaf 4 promille = meer dan 20 glazen alcohol. De kans op bewusteloosheid is groot. Er is sprake van levensgevaar. Bij 5 promille kun je in coma raken. Uiteindelijk kan het zenuwstelsel zo sterk worden verdoofd dat ook de ademhalingscentra verlamd raken. Dit is dodelijk.
Het boven genoemde aantal glazen van vanaf 20 kan meer en minder zijn want het aantal glazen dat iemand nodig heeft om een alcoholvergiftiging op te lopen, is afhankelijk van:

  • Sexe, lengte en lichaamsgewicht
  • Snelheid van het drinken
  • Ervaring in het drinken
  • Stemming, verwachting en omgeving
  • Aanwezigheid van voedsel in de maag

Als het gaat om jongeren die bewusteloos of in coma raken van de drank ligt de oorzaak vooral in de eerste factoren: sexe, lengte en lichaamsgewicht. Hoe kleiner het lichaam, hoe minder lichaamsvocht, hoe sneller het alcoholpromillage oploopt en hoe groter de kans op een alcoholvergiftiging.
Vrouwen lopen meer risico dan mannen, evenals kleine, nog niet volgroeide mensen. Vrouwen wegen over het algemeen minder en hebben minder lichaamsvocht dan mannen. Kleine mensen wegen ook minder en hebben minder lichaamsvocht. Bovendien maakt hun hersenvolume een groter deel uit van hun lichaam waardoor een groter deel van de alcohol in de hersenen terecht komt. Bij kinderen van 3 jaar nemen de hersenen een kwart deel van het lichaam in beslag, bij 12-jarigen een zesde deel en bij volgroeide mensen een achtste deel. Als je 15 of 16 jaar bent zal het hersenvolume tussen een zesde en een achtste deel van het lichaam uitmaken. Je bent dan nog niet helemaal volgroeid.

Jongeren drinken veel en steeds meer. Dat jongeren zoveel drinken, heeft een aantal redenen. De prijs van alcohol is stabiel en lager dan bijvoorbeeld tabak dat steeds duurder wordt. Daarnaast hebben jongeren meer te besteden waardoor ze zich ook meer drank kunnen permitteren. Een derde factor is de ontwikkeling van de markt. Er komen steeds meer nieuwe drankjes op de markt (zoals breezers en andere mixdrankjes). Deze drankjes zijn vaak heel erg zoet en worden zodoende gedronken als limonade terwijl het percentage alcohol in deze drankjes kan variëren tussen de 5 en de 15%. Naast de mixdrankjes zijn ook de zogenaamde Shooters populair. Shooters bevatten meer alcohol (tot 35%) maar zitten in veel kleinere flesjes.
Het is zowel bij mixdrankjes als bij Shooters lastig te bepalen hoeveel alcohol je nu eigenlijk per drankje binnenkrijgt. Alcoholpercentage en hoeveelheid verschillen enorm, maar over het algemeen kun je ervan uitgaan dat een blikje of een flesje mixdrank en Shooters meer alcohol bevatten dan 1 glas bier.
Jongeren drinken dus meer en vooral ook anders (mixdrankjes). Om die redenen zou het ook best kunnen dat het aantal opnamen na alcoholvergiftigingen toeneemt. Aan de andere kant: het drankgedrag van jongeren is al jaren alarmerend. Het is daarom aannemelijk dat er ook in het verleden en het hele jaar door jongeren bewusteloos en in coma raken door de drank. Daarbij wordt alcoholvergiftiging niet altijd als zodanig herkend.
(Bron: www.unitydrugs.nl)

Terug