Veelgestelde vragen

Alcohol

Mijn kind is 15 en denkt al jaren dat hij vanaf zijn 16e kan gaan drinken. Hoe houd ik dat nu nog tegen?

Dat is inderdaad moeilijk. Toch raden wij u aan in uw opvoeding de regels van de wet aan te houden.
Er is een aantal dingen dat u kunt doen:

  • Praat met uw kind over de nieuwe wet. Hierin staat dat aan jongeren pas op hun 18e alcohol verkocht mag worden. Voor sterke drank bestond in Nederland al een grens van 18 jaar, vanaf 1 januari 2014 geldt deze 18-jaargrens ook voor zwakalcoholhoudende drank. Nieuw is dat jongeren onder de 18 jaar ook zelf beboet worden als zij alcohol in hun bezit hebben in de openbare ruimte zoals op straat en in een park, maar ook op een evenement of in het café.
  • Leg uit dat de overheid terug is gekomen op het idee dat alcohol drinken op 17 en 18- jarige leeftijd moet kunnen. De overheid baseert haar herziene beleid op cijfers waaruit blijkt dat boven de 16 jaar te veel en te vaak gedronken wordt én uit hersenonderzoek waaruit blijkt dat alcohol tot het 24e jaar extra schade oplevert voor de ontwikkeling van de hersenen. Kortom, zowel de overheid als opvoeders hebben zich vergist en moeten nu een moeilijk maar gezond besluit nemen om jongeren te beschermen.
  • Door een open en eerlijk gesprek kan uw kind de redelijkheid van deze wet beter begrijpen. Hopelijk zet dat uw kind aan tot (betere) naleving van de wet. Het feit dat uw kind risico loopt om een boete te krijgen, kan een stok achter de deur zijn. Bespreek in ieder geval wat u doet als uw kind een boete krijgt. Wij adviseren u uw kind de boete zelf te laten betalen.
  • Als uw kind impulsief, sensatiegevoelig, sensitief, angstig of onzeker (lage eigenwaarde) is kan uw kind kwetsbaarder voor alcohol zijn en heeft uw kind over het algemeen meer moeite om genotmiddelen te weerstaan. U kunt daar het beste eerlijk en open met uw kind over praten en uw zorg uitspreken. Wanneer u vertelt dat u bang bent dat uw kind moeite zal hebben om gezond en veilig met alcohol om te gaan, begrijpt uw kind uw bemoeienis beter.
Terug