Veelgestelde vragen

Alcohol

Mijn kind is 16 (of 17), hoe kan ik nu nog zijn alcoholgebruik beïnvloeden, laat staan stopzetten?

Het is ingewikkeld om iets terug te draaien wat eerst wel mocht en nu niet meer. Geef aan dat u 'met de kennis van nu' achter de wet staat en niet wil dat uw kind drinkt. Het is wel belangrijk om uit te leggen waarom u van mening bent veranderd: het is ongezond en er is een nieuwe wet.

  • Informeer uw kind ook dat hij het risico loopt op een boete als hij alcohol in zijn bezit heeft in de openbare ruimte zoals op straat en in een park, maar ook op een evenement of in het café.
  • Ga het gesprek aan over de wijzigingen in de nieuwe wet. Benadruk dat uw kind zich moet realiseren dat 18 minners een boete kunnen krijgen als ze betrapt worden op het kopen of het in bezit hebben van alcohol in de openbare ruimte zoals op straat en in een park, maar ook op een evenement of in het café. De boete is 45 euro onder 16 en 90 euro voor 16 en 17-jarigen.
  • Stel duidelijke regels over hoeveel en hoe vaak uw kind drinkt, hoe laat hij/zij thuis moet zijn en met welk vervoer uw kind thuiskomt en verbindt daar ook consequenties aan. Als u eerder nog geen regels stelde, vertel uw kind dat u dat in deze nieuwe situatie nodig vindt.
  • Ook al geeft uw puber flink weerstand als u (nieuwe) regels stelt, dit betekent niet dat kinderen de regels van hun ouders compleet naast zich neerleggen. Pubers blijken het soms ook wel handig te vinden om zich te kunnen verschuilen achter ‘die strenge ouders’ ook al zullen ze dat niet gauw toegeven (Hasselt 2013).
  • Monitor uw kind; toon interesse in wat uw puber gaat doen en met wie.
  • Stimuleer ook andere manieren van vrijetijdsbesteding dan uitgaan,
  • bijvoorbeeld karten, bowlen, sporten. Dat zorgt ervoor dat vrije tijd en vertier niet samen hoeft te gaan met ‘drank’.
  • Laat zelf zien dat je ook zonder alcohol of andere middelen een leuk sociaal leven kunt hebben en in een positieve stemming kunt komen. Ouders die dat doen hebben vaker kinderen die minder genotmiddelen gebruiken (Turrisi e.a. 2010).
  • De neiging om uw kind te veel te beschermen en te controleren is logisch maar niet effectief. Pubers van ouders die positief reageren als zij dingen vertellen, nemen hun ouders vaker in vertrouwen. Negatief reageren zorgt eerder voor meer afstand en dat uw kind dingen geheim gaat houden.
  • Zoek contact met ouders van vrienden/vriendinnen van uw kind en bespreek welke regels zij stellen. Vaak blijkt dat andere ouders met dezelfde vraagstukken stoeien als u zelf. Het voorkomt ook dat uw kind u gaat overtuigen dat leeftijdsgenoten meer mogen dan hijzelf.
Terug