Veelgestelde vragen

GHB

GHB en wetgeving

In Nederland valt GHB onder de geneesmiddelenwet en sinds mei 2012 valt GHB ook onder lijst 1 van de Opiumwet. Dit houdt in dat GHB alleen onder streng toezicht mag worden voorgeschreven door een arts. Bezit, handel en productie van GHB voor andere doeleinden is verboden. Gebruikers worden niet actief vervolgd. Op handel staan echter wel zware straffen.
De politie zal bij een hoeveelheid die bestemd is voor eigen gebruik niet optreden. Wel kan de GHB in beslag worden genomen. Een buisje van 5 ml beschouwt de politie voor eigen gebruik, mits er geen andere dealerindicaties zijn.

Zero tolerance

In sommige regio’s of gebieden geldt een zero-tolerance beleid. Dit kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld tijdens een grootschalig feest, of voor langere tijd, bijvoorbeeld rondom sommige stations. Een zero-tolerance beleid betekent dat de politie niet dealers maar ook gebruikers opspoort. Houdt de politie je aan met een gebruikers hoeveelheid dan worden de drugs in beslag genomen. Je krijgt geen boete en wordt ook niet vervolgd. Het in beslag nemen wordt wel geregistreerd. Je naam is dan bekend bij de politie maar je hebt geen strafblad. Als je meer drugs bij je hebt dan een gebruikershoeveelheid zul je al snel als dealer worden gezien. Dat geldt ook als je 2 soorten drugs bij je hebt, bijvoorbeeld een kwart gram speed en een XTC pil.

Bron: www.unity.nl

Terug