Behandeling

Veelgestelde vragen

Wat is een systeembenadering?

Behandelingen voor jongeren zijn vaak enkel doeltreffend als ze worden ingezet vanuit een systeembenadering. Het systeem van de jongere wordt nauw betrokken bij de behandeling aan de voor- en achterkant. In het systeem zitten op de eerste plaats ouders/verzorgers en broertjes en/of zusjes. B Open benadert het systeem ook breder door vrienden en overige belangrijke personen uit de omgeving van de jongere te betrekken bij de behandeling en de terugvalpreventie.

Vanuit deze gedacht is versterking van de ketensamenwerking ook een speerpunt van B Open. Ketenpartners op bijvoorbeeld het gebied van schuldsanering, woningvoorziening, werk en scholing. door samenwerking is het hulptraject van een jongere efficiënter en doeltreffender.

Terug