Veldwerk: signalering van risicovol gedrag

Onze afdeling Veldwerk signaleert risicovol en problematisch gedrag bij verslaving en middelengebruik: zij zijn onze ogen en oren op straat. Dit is ook bedoeld om jongeren naar de juiste zorg te leiden. Veldwerk opereert op het snijvlak van overlast en zorg. Op straat signaleert Veldwerk een diversiteit aan problemen. Alcohol- en drugsproblematiek onder jongeren speelt in alle wijken van Utrecht. Ze gaat de straat op en kan daardoor nauw contact houden met kwestbare jongeren, ze weet wat er speelt.

Voorlichting en advies

Daarnaast biedt Veldwerk voorlichtingsactiviteiten en thema-avonden aan de einddoelgroep, die ze ondermeer samen met jongerenwerk organiseert. Ook bezoekt ze regelmatig coffeeshops en zijn er spreekuren bij instellingen voor de opvang van jongeren. Naast het contact met jongeren onderhoudt Veldwerk ook goed contact met haar ketenpartners.

Problematiek

Over het algemeen is de problematiek die Veldwerk op straat signaleert geen enkelvoudige problematiek. Personen hebben vaak geen dagbesteding (school, werk), hebben psychische (psychiatrische) problematiek, een slechte relatie met hun systeem, financiële problemen, geen vaste woon- of verblijfplaats en/of zijn in aanraking met politie en justitie. Een integrale aanpak waarin verschillende partijen samenwerken is daarom van belang. De visie hierbij is dat aanpak van middelenproblematiek versterkt wordt als andere problematiek gelijktijdig wordt aangepakt. Zo kan de middelenproblematiek bijvoorbeeld verminderen als een persoon de juiste zorg aangeboden krijgt.

Samenwerking

Team Veldwerk werkt samen met alle betrokken partijen in Utrecht. Veldwerkers kunnen daarnaast ook bemiddelen tussen cliënt en organisatie(s) als dat nodig is.Team Veldwerk werkt ook samen met de buurtteams. Veldwerkers kunnen cliënten naar buurtteams toe leiden en kunnen drempelverlagend werken. Ook heeft Veldwerk goed contact met wijkbureaus in Utrecht, waar bewoners meldingen kunnen maken over o.a. overlast. Daarnaast is er ook wekelijks contact met de dag- en nachtopvang.

Team Veldwerk vervult een belangrijke rol naast de politie. De politie is een autoriteit die maatregelen aan de cliënten oplegt en dit kan cliënten afschrikken. Veldwerkers hebben een andere rol dan de politie. Veldwerkers geven advies, bieden hulp, kunnen waarschuwen en bieden een luisterend oor. Veldwerkers hebben geen opgeheven vinger, maar bieden hulp aan. Veldwerkers kunnen toeleiden naar gepaste zorg en hulpverlening versnellen. Daarnaast kunnen veldwerkers bemiddeling aanbieden tussen de cliënt en de politie. Een cliënt is mogelijk toegankelijker wanneer er een veldwerker aanwezig is.
Wil je meer weten over wat Veldwerk voor je kan betekenen, neem dan contact op met Team Veldwerk via 088 16 16 200088 16 16 200

Contact

Openingstijden telefonisch spreekuur maandag t/m vrijdag 13.30 -16.30
Wil je liever langskomen? Kijk hier voor adressen en tijden.

 

Hulp bij verslaving

Wil je direct hulp? Meld je nu aan!

 

 

Doe onze online test en bekijk de risico's voor jou