Aanbod Opvoedondersteuning

Voor alle algemene opvoedingsvragen of een vrijblijvend adviesgesprek, kun je altijd terecht op ons infospreekuur. Meer weten over ons aanbod of een ouderavond aanvragen? Bel 088 - 16 16 200 tussen 13.30 en 16.30 en vraag naar het infospreekuur.

Homeparty (voorlichting thuis of in een buurthuis)

Een homeparty vindt plaats in een laagdrempelige omgeving, het liefst bij ouders thuis. We maken gebruik van interactieve elementen zoals stellingen en discussie. Naast kennis over middelen wisselen ouders ervaringen en tips uit over hoe zij hun kinderen kunnen ondersteunen en begeleiden. Ook bieden we ouders handvaten hoe ze elkaar kunnen helpen bij het leren van opvoedingsvaardigheden.

Ouderavond over roken, alcohol, drugs, gamen, gokken en/of internet

Voorlichtingsmodule aan ouders over het voorkomen en uitstellen van (problematisch) gebruik van middelen bij hun kinderen. Naast kennis over middelen en opvoedtips, is er ruimte voor vragen en discussiëren ouders over wat te doen als je zorgen maakt over je kind dat bijvoorbeeld experimenteert met middelen. Cursus is bestemd voor ouders met kinderen 10-16 jaar met beginnend gebruik. 

Module alcohol en drugs

Module alcohol en drugs binnen een algemene pubercursus: Team Preventie kan ingeschakeld worden om binnen de cursus Beter omgaan met pubers van de GG&GD en organisaties van maatschappelijk werk het thema ‘alcohol en drugs (gamen, gokken) in de opvoeding’ te verzorgen. In deze cursus worden thema’s als puberteit, onderhandelen en grenzen stellen behandeld. Ouders/opvoeders kunnen ervoor kiezen om meer kennis op te doen over middelengebruik van (hun) puber(s) en hoe daarmee om te gaan.

Triple P

Basiszorg Triple P voor tieners (10-16) ook wel bekend onder de naam “positief opvoeden” is voor ouders met algemene of specifieke opvoedingsvragen. Basiszorg Triple P voor tieners richt zich naast algemeen tienergedrag op ouders met specifieke vragen of zorgen over het alcohol- en drugsgebruik van hun tiener. Ouders die meedoen, krijgen een training bestaande uit 4 individuele hulpgesprekken.

Kopp/Kvo: Opvoedondersteuning voor ouders en kinderen bij verslaving

Je kind een gelukkige jeugd geven. Dat is toch wat je wilt. Maar opvoeden is soms lastig, zeker als je als ouder zelf last hebt van een verslaving of een psychisch probleem. Tijdens dit gesprek krijg je voorlichting over risico- en beschermende factoren bij kinderen die opgroeien bij psychische zieke ouder en of verslaafde ouders.

Driegesprekkenmodel

Voorlichting en informatie  over alcohol en of drugsverslaving.
Gesprek 1, ouders geven expliciet toestemming aan het kind om te praten met preventiefunctionaris. De kinderen worden geïnformeerd  over ziekte van ouder.
Gesprek 2, waar loop je tegenaan, wat vind je lastig, moeilijk en hoe kun je hier mee omgaan.
Gesprek 3, terugkoppeling naar ouders, het kind vertelt aan ouders wat hij graag anders zou zien in de thuissituatie.

Cursus voor intermediairen: ‘Praten met ouders en kinderen’

Kennis over de ontwikkeling van kinderen in het algemeen en over de risico’s die de kinderen van ouders met psychische problemen en kinderen van verslaafde ouders lopen in hun ontwikkeling. Met meer kennis en een beter inzicht in deze achtergronden wordt het makkelijker om in gesprek te gaan met ouders en kinderen

Training voor CJG medewerkers

Cursus : twee à drie dagdelen voor intermediairen die met ouders en jongeren werken.