Soorten Behandeling

Vormen van behandeling

Ambulante zorg

De jongere wordt geholpen vanuit zijn/haar vertrouwde omgeving in individuele of groepsbehandeling.

Detox

Er wordt gewerkt aan het veilig ontgiften van het lichaam onder medische begeleiding.

Klinische zorg

De jongere volgt een gestructureerd dagprogramma dat zes weken duurt. Een belangrijk onderdeel is het vergroten van het bewustzijn en de acceptatie van problemen. We maken hierbij gebruik van een competentiegerichte aanpak. De jongere leert op een gezonde manier omgaan met problemen en situaties. In het programma wordt veel gebruik gemaakt van sport, beweging en creatieve therapie. het systeem (de sociale omgeving) van de jongere wordt betrokken bij de behandeling met onder andere systeemtherapie.

Deeltijdzorg

De deeltijdbehandeling bestaat uit zes weken met verschillende 'modules'. De jongere is halve of hele dagen op de kliniek aanwezig, maar slaapt thuis. De therapieën zijn afgestemd op de behandeldoelen van de jongere.

Nazorg

Nazorg bij B Open treedt in werking op het moment dat de behandeldoelstelling in grote lijnen is behaald. Voor het nazorgtraject worden dan opnieuw doelen geformuleerd. Om deze te borgen voor de toekomst, is het van belang dat de cliënt gevolgd wordt in zijn natraject. Nazorg is dan ook gericht op het voorkomen van 'herhaling' of een terugval. Hierin is het nodig zeker te stellen dat een cliënt op meerdere leefgebieden, daar waar nodig, ondersteund wordt.

Bed op Recept

Bed op Recept is een opname van enkele dagen. Jongeren krijgen de hulp waar zij op dat moment behoefte aan hebben om escalatie te voorkomen of een periode van terugval te doorbreken. Bed op Recept kan ook een motiverende functie vervullen waarin de jongere kennismaakt met een klinische setting.

Online behandeling

Bij B Open hebben we ook online behandelingen. Deze kun je volgen vanaf 16 jaar. Wil je liever thuis in je eigen tijd en tempo aan de slag, achter je eigen laptop?
De online behandelingen zijn beschikbaar voor

 

Weten hoe een online behandeling in zijn werk gaat?
Lees meer over onze online behandeling

Contact

Openingstijden telefonisch spreekuur maandag t/m vrijdag 13.30 -16.30
Wil je liever langskomen? Kijk hier voor adressen en tijden.

 

Hulp bij verslaving

Wil je direct hulp? Meld je nu aan!

 

 

Doe onze online test en bekijk de risico's voor jou